O Kancelarii

wszechstronność
profesjonalizm
najwyższa jakość

 

 

 

więcej

Zakres usług

01

Prawo cywilne

Nasza Kancelaria prowadzi pełną obsługę w zakresie wielu dziedzin prawa cywilnego. Prawo cywilne reguluje stosunki osobowe i majątkowe między obywatelami, a także chroni dobra osobiste. Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne, a jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego jest równość stron.

 

więcej

02

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne jest obszerną dziedziną prawa, która reguluje stosunki prawne w rodzinie – nie tylko wewnątrz rodziny, lecz także z osobami trzecimi. W Polsce zagadnienia związane z prawem rodzinnym, zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe, reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W przypadku spraw z zakresu prawa rodzinnego pomoc prawna jest zazwyczaj nieodzowna, ponieważ sprawy te często są skomplikowane i trwają długo. Oprócz prowadzenia spraw sądowych Kancelaria pomaga Klientom w przedsądowych negocjacjach w sprawach majątkowych pomiędzy małżonkami, co pozwala na skrócenie bądź uniknięcie postępowania sądowego.

 

więcej

03

Prawo karne

Prawo karne obejmuje sprawy dotyczące przestępstw, jak również wykroczeń. Zarówno pierwsze, jak i drugie nie są rzadkością i każdy może zetknąć się z tą dziedziną prawa jako pokrzywdzony, podejrzany bądź oskarżony. Prawo karne cechuje się wieloma zawiłościami, co sprawia, że pokrzywdzony bądź oskarżony, w celu skutecznej obrony swoich praw, powinien skorzystać z pomocy adwokata.

 

więcej

04

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo handlowe i gospodarcze podlega częstym nowelizacjom, między innymi z tego powodu jest wyjątkowo skomplikowane. Profesjonalna pomoc prawna pozwala bez problemów rozpocząć działalność gospodarczą w różnej formie, jest także nieodzowna już w trakcie prowadzenia tej działalności. Kancelaria prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym osób fizycznych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz podmiotów działających w innych formach prawnych.

 

więcej

05

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne między organami administracji publicznej a różnymi innymi podmiotami. Zasady prowadzenia postępowań w tym zakresie są zebrane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Pomoc prawna w obrębie prawa administracyjnego obejmuje reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej, składanie w imieniu Klientów odwołań, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego. Kancelaria prowadzi wiele trudnych spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego.

 

więcej

Prawo cywilne

Nasza Kancelaria prowadzi pełną obsługę w zakresie wielu dziedzin prawa cywilnego. Prawo cywilne reguluje stosunki osobowe i majątkowe między obywatelami, a także chroni dobra osobiste. Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne, a jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego jest równość stron.

 

więcej

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne jest obszerną dziedziną prawa, która reguluje stosunki prawne w rodzinie – nie tylko wewnątrz rodziny, lecz także z osobami trzecimi. W Polsce zagadnienia związane z prawem rodzinnym, zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe, reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W przypadku spraw z zakresu prawa rodzinnego pomoc prawna jest zazwyczaj nieodzowna, ponieważ sprawy te często są skomplikowane i trwają długo. Oprócz prowadzenia spraw sądowych Kancelaria pomaga Klientom w przedsądowych negocjacjach w sprawach majątkowych pomiędzy małżonkami, co pozwala na skrócenie bądź uniknięcie postępowania sądowego.

 

więcej

Prawo karne

Prawo karne obejmuje sprawy dotyczące przestępstw, jak również wykroczeń. Zarówno pierwsze, jak i drugie nie są rzadkością i każdy może zetknąć się z tą dziedziną prawa jako pokrzywdzony, podejrzany bądź oskarżony. Prawo karne cechuje się wieloma zawiłościami, co sprawia, że pokrzywdzony bądź oskarżony, w celu skutecznej obrony swoich praw, powinien skorzystać z pomocy adwokata.

 

więcej

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo handlowe i gospodarcze podlega częstym nowelizacjom, między innymi z tego powodu jest wyjątkowo skomplikowane. Profesjonalna pomoc prawna pozwala bez problemów rozpocząć działalność gospodarczą w różnej formie, jest także nieodzowna już w trakcie prowadzenia tej działalności. Kancelaria prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym osób fizycznych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz podmiotów działających w innych formach prawnych.

 

więcej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne między organami administracji publicznej a różnymi innymi podmiotami. Zasady prowadzenia postępowań w tym zakresie są zebrane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Pomoc prawna w obrębie prawa administracyjnego obejmuje reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej, składanie w imieniu Klientów odwołań, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego. Kancelaria prowadzi wiele trudnych spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego.

 

więcej

Blog

najnowszy artykuł

http://kancelaria-aleksandrowicz.pl/postepowanie-po-odmowie-przyjecia-mandatu/395

Postępowanie po odmowie przyjęcia mandatu

Prawo do odmowy przyjęcia mandatu.

W aktualnym stanie prawnym, kiedy Policjant lub inny uprawniony organ chcą nałożyć na sprawcę wykroczenia grzywnę, wystawiają mandat, a sprawca ma możliwość odmowy jego przyjęcia.

Odmowa przyjęcia mandatu – dalsza procedura.

Odmowa przyjęcia mandatu uruchamia aktualnie dalszą procedurę w ten sposób, że kierowany jest do sądu wniosek o ukaranie. Jest to komfortowa sytuacja, bo nie wymaga żadnego zaangażowania, ani zaangażowania prawnika. Cała sytuacja dzieje się niejako z automatu. Po skierowaniu sprawy do sądu, sąd ma kilka możliwości. Może np. wydać wyrok nakazowy, a wtedy każdy wobec kogo wydany został taki wyrok ma prawo od niego się odwołać. Może również od razu odmówić wszczęcia postępowania w sprawie. Takie orzeczenie zostało wydane chociażby w słynnym postanowieniu sadu rejonowego w Kościanie z dnia z dnia 8 czerwca 2020 r. II W 71/20, w którym sąd odmówił zajęcia się sprawą nałożenia mandatu za brak maseczki uznając przepisy nakładające powszechny obowiązek noszenia maseczek za niekonstytucyjne.

więcej

Przeczytaj też...

Potrzebujesz skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej?